Palagay mo sino ang unang pangulo?

Sa iyong palagay sino ang unang pangulo si Andres Bonfacio ba o si Emilio Aguinaldo or panoorin mo ito.

Comments